ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน จำนวน 80 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงข้าวโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,13:04   อ่าน 160 ครั้ง