ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการดำเนินการงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเนลวัฒก์กิ่งสุวรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินการงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  จาก ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพระกริ่ง 9 ชัยมงคล โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,15:30   อ่าน 216 ครั้ง