ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม.ลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โดยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 จำนวนเงินที่ต้องดำเนินการจัดหา รวมทั้งสิ้น 79,500 บาท แบ่งเป็น

1. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 11,500 บาท
- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

2. นักเรียนที่มีความประพฤดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 21 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

3. ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

โดยท่านสามารถแสกน QR code ตามภาพเพื่อลิงค์ไปยังระบบ e-donation ของกรมสรรพากร เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2565 จำนวน 2 เท่าของเงินบริจาค

หรือโอนผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ 1460235584 ชื่อบัญชี ทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม แล้วแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทางโรงเรียนจะดำเนินการทำเรื่องลดหย่อนภาษีให้ท่าน โดยแจ้งเลขบัตรผ่านทาง Line ID : nelawat ซึ่งเป็นไลน์ส่วนตัวของท่าน ผอ.เนลวัฒก์ ผอ.รร.บ้านเบิกวิทยาคม โดยตรงครับ

ท้ายที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผลบุญที่ท่านและครอบครัวได้ร่วมกันบริจาคเพื่อนักเรียนในครั้งนี้ จงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพแข็งแรง
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,20:20   อ่าน 393 ครั้ง