ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (อ่าน 7) 26 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ" ให้บุคลากรที่สนใจทราบ (อ่าน 92) 17 เม.ย. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (อ่าน 165) 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึษา 2566 (อ่าน 167) 03 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึษา 2566 (อ่าน 154) 03 ก.พ. 66
มอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 161) 24 ม.ค. 66
นิเทศติดตามการดำเนินการงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 216) 15 ธ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 271) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 300) 07 ต.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 394) 01 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม (อ่าน 386) 12 ก.ค. 65
ประกาศยืนซองเสนอราคา (อ่าน 593) 05 ก.ค. 65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน (อ่าน 733) 24 มิ.ย. 65
นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 2) (อ่าน 3816) 02 พ.ย. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 3420) 01 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3950) 26 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการมอบตัว (อ่าน 3914) 26 พ.ค. 64