การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.1 KB
enlightenedการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา  2565  เพื่อขอความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน  และการพิจารณาขายซากรถตู้ จำนวน 2 คัน  พร้อมการพิจารณารับบริจาครถตู้จากโรงเรียนพระนารายณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
https://www.facebook.com/1740977249459487/posts/pfbid0275SUyZRqCstKyWmHuWxCaBQjJCV9tW2tm6Sckvdg2xDnWMLBhmVxzP5dtfsEnJH4l/
enlightenedวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตพร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/1740977249459487/posts/pfbid02QXvkPjDVxcYCyUx9E7hjsXw1Wjr7mTr9G7Wwz1Wssr2mnxkVtuhWsVM1KYMajPZRl/
enlightenedการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  
 
enlightened ประกาศโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพซากรถยนต์ (รถตู้)​ จำนวน 2 คัน  
ซึ่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ของภาครัฐอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส
 
enlightenedวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน
 
enlightenedการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
enlightened16 พฤษภาคม 2565 อบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( SMSS)​ อบรมโดยนายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม