ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
         โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 7 ช่องทาง ดังนี้
yes    ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
yes    ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.banberk.ac.th
yes    ร้องเรียนทางเพจ Facebook โรงเรียน https://web.facebook.com/BANBERKWITTHAYAKOM
yes    ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง
          โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ 8 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    รหัสไปรษณีย์ 15150
yes     กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
yes     ระบบแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER  https://moesafetycenter.com/Login
yes     เบอร์โทรศัพท์ 089 - 139 - 9987