ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพซากรถยนต์ (รถตู้)