เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=Skhddl2qTXs