ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
หมู่ 8   ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
เบอร์โทรศัพท์ 089-139-9987
Email : banboek@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/BANBERKWITTHAYAKOM


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน