รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
หมู่ 8   ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
เบอร์โทรศัพท์ 089-139-9987
Email : banboek@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :